Yaşam İhtimali Olan 15 Gezegen

Hemen hemen herkesin az da olsa uzay araştırmalarına ilgisi vardır. Bir an durup bu engin galaksiyi düşündüğümüzde içinde olduğumuz Dünya’nın bin bir güzelliğinde kayboluruz. Bilim dünyası bir çok şeyi açıklasa da bazen yetersiz kalır. Herkesin dilinde gezen meşhur bir söz, bu evrende yalnız değiliz. Yalnız olup olmadığımız meçhul ama Dünya’mıza benzer yaşama elverişli başka gezegenler var. Bu listemizde Dünya’mıza oldukça benzeyen ve yaşam ihtimalinin olduğu gezegenleri derliyoruz.

15. Mars

Herkesin bildiği güneş sistemimize dahil gezegenlerden birisi Mars’dır. 0,64 Dünya’ya benzerlik oranına sahip olan ben bu gezegenin yüzeyi kızıl bir görünümdedir. Mars üzeride yıllardır süregelen çalışmalar yapılmakta fakat her hangi bir canlı formuna rastlanmadı. Dünya’ya benzerlik indeksine göre yaşam ihtimali arasında olan gezegenlerden hatta Curiosity uzay aracı tarafından yapılan testlere göre daha önceden Mars’ta göller ve nehirler vardı.

Kızıl gezegenimiz Mars, bu kızıllığını yüzeyinde bulunan bol miktarda demiroksitten alır. Mars güneş sistemimizde bulunan ve gerek Dünya’ya benzerlik indeksi olsun gerekse özellikleri bakımından yaşanılabilir olması muhtemel tek gezegendir.

14. Kepler-186f

Kepler-186’nın yörüngesinde olan ve diğer kardeşlerinden “Kepler-186f” olarak ayrılan bu cüce gezegen Dünya’mızdan yaklaşık 450 ışık yılı uzaklıktadır. Kepler-186f’nin yarı çapı Dünya’ya benzerlik gösteren ilk gezegendir. Bu gezegende bir yıl yaklaşık 130 gün sürmektedir. Enerjisini Dünya’nın yapmış olduğu gibi kendi yıldızından karşılıyor. Dağlık ve kayalık bir yapıya sahip olduğu görünen bu gezegenin kütlesi ve bilişimi daha bilinmemektedir.

Nispeten karanlık bir gezegen olduğu söylenebilir. Kepler-186f’nin yıldızından aldığı ışığın gezegende en yoğun olduğu zaman, Dünya’daki gün batımıyla benzer bir görüntü oluşturuyor. Kepler-186f için Dünya’mızın ikisi denmese bile Dünya’nın kuzeni olarak adlandırılabileceği söyleniyor. Yaşam formları ve su hakkında somut bir bilgi olmadığı halde, aldığı enerjiye bakılarak eğer su var ise buharlaşmayacağını görmekteyiz. Kepler-186f’nin Dünya’ya benzerlik indeksi Mars ile aynıdır.

13. HD 40307 g

Dünya’mızdan yaklaşık 7-8 kat daha büyük olan bu gezegenin yerçekimi de haliyle fazla olacaktır. Dünya’ya benzerlik indeksi 0,67 olan HD40307 g, Mars ve Kepler-186f’ye nazaran daha benzer nitelikler taşıyor. Hatta HD 40307 g gezegeninde sıvı halde suyun bulunabileceği ihtimali üzerinde durulmaktadır.

2008 yılında keşfedilen bu gezegenin Dünya’mızdan uzaklığı yaklaşık 50 ışık yılıdır. Diğer ötegezegenlere göre HD 40307 g’nin daha ulaşılabilir olduğu gerçeği ortadadır. Ressam takım yıldızında yer alan HD 40307 g keşfedildiği dönemde “New Earth” yani yeni dünya olarak lanse edilmiştir. Fakat astronomlar ondan daha benzer özellikler taşımakta olan ötegezegenlerden henüz habersizdi.

12. Gliese 163 c

Dünya benzerlik indeksi 0.68 olan Gliese 163 c gezegeni “Süper Dünya” kategorisinde yer almaktadır. Cüce bir yıldızın etrafında keşfedilen üç gezegenden birisi olan Gliese 163 c, yaşam olma ihtimali olan gezegenlerden birisidir. Cüce yıldızı etrafında dönüşünü 26 günde tamamlayan Gliese 163 c’de yıl 26 gün sürmektedir. Yaşam ihtimali bazı bilim adamlarına göre, aşırı sıcak ve oldukça karmaşık bir yapısı olduğundan zor gözükmektedir.

Dünya’mızdan 7 kat daha büyük olan bu gezegenin yüzeyi, kayalık ve uçurumlardan oluşmaktadır. Gliese 163 c gezegenininde sıvı halde su bulunsa dahi, bu ötegezegende oluşan sıcaklıktan dolayı denizlerin fokur fokur kaynayacağını söyleyelim. Hatta tüm gezegenden bir kaplıcadan yükselir gibi buharların yükselme ihtimali çok kuvvetli.

11. Kepler-62f

Görüntüsü az da olsa dünya’mızı andıran bu ötegezegenin, yapısının karasal veya suyun egemen yapıda olduğu tahmin ediliyor. Kepler 62f’nin enerjisini sağladığı yıldız, Güneş’ten daha soğuk ve küçük bir yapıdadır. Dünya benzerlik indeksi 0,69 olan Kepler 62f’nin yarı çapı Dünya’dan yaklaşık bir buçuk kat daha büyüktür.

Dünya’ya yaklaşık 200 ışık yılı uzaklıkta bulunan Kepler 62f’nin, yörüngesindeki yıldıza olan uzaklığı baz alındığında su olması halinde, suyun donmadan sıvı halde kalması mümkün. ABD’li bilim insanı Dr. Aomawa Shields’in yaptığı açıklamaya göre “Sıvı halde su için yeterli düzeyde ısıya olanak sağlayan çoklu atmosferik bileşimler bulduk. Bu, onu(Kepler 62f) yaşanabilir bir gezegen olması için güçlü bir aday haline getiriyor.” dedi.

10. Kepler-22b

Yine Kepler teleskobu tarafından keşfedilmiş olan bu gezegen Dünya’mızdan yaklaşık 600 ışık yılı uzaklıkta bulunuyor. Güneşe benzeyen bir yıldızın yörüngesinde saptanan Kepler-22b, NASA’nın uyguladığı Kepler projesi kapsamında “yaşanılabilir gezegen” statüsündeki ilk gezegendir. Henüz Kepler-22b’nin yapısını çözemeyen astronomlar, bu gezegenin kaya, gaz ya da sıvıdan meydana geldiğini düşünüyorlar. Kepler-22b’nin Dünya benzerlik indeksi ise 0,75’tir.

Bakıldığında Dünya’ya oldukça benzeyen bu ötegezegen onun ikizi olarak da adlandırılıyor. Kepler-22b’nin yıldızına olan uzaklığı bizim Dünya’mızın Güneş’e olan uzaklığına hemen hemen aynı mesafededir. Bir yılı 290 gün süren Kepler-22b bu açıdan da gezegenimize benzerlik göstermektedir. Kepler-22b’nin ortalama sıcaklığının 22 derece olarak açıklandı bu bilgiye göre, astronomlar bu dengeli sıcaklık ortamının sıvı halde suyun olası varlığına işaret ettiğini belirtiyor.

9. Tau Ceti e

Günes sistemimize oldukça yakın olan bu ötegezegen sadece 12 ışık yılı uzaklığımızda bulunmakta, diğer ötegezegenlerin uzaklığına baktığımızda Tau Ceti e yakın denilebilecek düzeydedir. Cetus takımyıldızında yer alan Tau Ceti sisteminin yaşanılabilir bölgesinde olduğu bilinmektedir. Bu nedenle Tau Ceti e gezegeninde sıvı halde suyun bulunma olasılığına yüksek, çünkü yaşanılabilir bölgenin içindeki gezegenlerde sıvı halde suyun bulunma ihtimali var. Bunun sebebi ise enerjisini aldığı kendi yıldızına olan uzaklığıdır.

Tau Ceti e Güneş’in sahip olduğu kütlenin %78 kadarına eş değer bir kütleye sahiptir. Dünya’dan ise yaklaşık 5 katı daha fazla kütleye sahip olan Tau Ceti e bugüne kadar keşfedilmiş Güneş benzeri kendi yıldızının yörüngesinde bulunan ve yaşam potansiyeline sahip en küçük ötegezegendir. Dünya benzerlik indeksi ise 0,77 olarak değerlendirilmektedir.

8. Kepler-283c

Kepler teleskobu tarafından keşfedilen, ötegezegenlerden biri olan ve K tipi yıldızın yörüngesinde yer alan Kepler-283c Dünya’mızın yaklaşık 1.5 katı büyüklüğündedir. Keşfi ilk yapıldığında gezegen adayı olarak sınıflandırılmıştır. Fakat daha sonra ise Nasa, tarafından gezegen ilan edilmiştir. Kepler-283c kendi yıldızının etrafında dönüşünü yaklaşık 93 günde tamamlamaktadır. Gezegenin yaşanılabilir bölgede bulunması ve yüzey sıcaklığının yaklaşık -33 derece olması, Kepler-283c’yi otomatik olarak yaşam ihtimali olan gezegenler arasına sokuyor. Kepler-283c’nin Dünya’ya benzerlik indeksi ise 0,79 olarak oranlanmıştır.

7. Gliese 832 c

Grus takımyıldızında bulunan kırmızı cüce yıldızın yörüngesinde dönen ötegezegenlerden birisidir. Dünya’mıza oldukça benzeyen ve Gliese 832 yıldızının yörüngesinin, yaşanılabilir bölgesinde bulunduğu açıklanan Gliese 832 c, bize yaklaşık 16 ışık yılı uzaklıkta bir gezegendir. Dünya’ya oldukça benzemesi onda yaşam saklı düşüncesini akıllara getiriyor. Gliese 832 c’nin Dünya’ya benzerlik indeksi ise 0,81 olarak oranlanmıştır.

Dünya’mızdan yaklaşık 5 kat daha büyük olan bu “Süper Dünya” Gliese 832 c kendi yıldızının etrafındaki bir turunu yaklaşık 32 günde tamamlıyor. Gliese 832 c’nin yıldızı, Güneş’ten daha soğuk ve sönük olmasına rağmen, Gliese 832 c ile arasındaki mesafe kısa olduğu için yeterli ısı ve ışığı bu ötegezegene ulaştırabiliyor. Bu verilere bakıldığında bizim gezegenimize yakın bir sıcaklıkta olduğu tahmin edilmektedir.

6. Gliese 581 g

Bu ötegezegene teleskop ile siz bakıyor olsaydınız muhtemelen Dünya’nın ikizine baktığınızı düşünürdünüz. 2010 yılında keşfedilen ve keşfedildiği yılda Nasa tarafından Dünya’ya %92 lik oranla en çok benzeyen gezegen ilan edilmiştir. Amerikalı gök bilimciler tarafından yaşam koşullarının oluşması için çok ideal bir ötegezegen olduğu söylenmektedir. Günümüzde ise Gliese 581 g’nin Dünya’ya benzerlik indeksi 0,82 olarak oranlanmıştır.

Dünya’nın 2 katı büyüklüğe sahip Gliese 581 g ötegezegeni, kendi yıldızına olan konumundan dolayı ne çok sıcak ne de çok soğuktur. Bu iklim koşullarına göre Gliese 581 g’de sıvı halde su bulunma olasılığı bir hayli kuvvetli. Dünya’ya oldukça benzeyen bu ötgezegeninin kütlesi Dünya’dan 3 katı daha büyük ve bizden uzaklığı yaklaşık 20 ışık yılı kadar.

5. Kepler-62e

Yaşam ihtimalinin oldukça kuvvetlendiği ötegezegenlere geliyoruz. Kepler-62e yine Kepler teleskobu tarafından keşfedilen 5 ötegezegenden biri, bunlardan yaşam alanı sınırında kalan Kepler-62e yıldızı etrafındaki bir turunu 122 günde tamamlıyor. Kepler-62e Dünya’ya oranla %60 daha büyük bir ötegezegendir. Kepler teleskobunun sağladığı bilgilere göre Kepler-62e’nin yüzeyi kayalık ve bir haylı sert bir yapıda, iklimine gelecek olursak da bu gezegenin çöl sıcaklarını yaşadığı düşünülmektedir.

Dünya kütlesinin yaklaşık 5 katı olan bu ötegezegenin yüzey sıcaklığının ise, 29° derece civarlarında olduğu söyleniyor. Dünya’mızdan bir hayli uzakta, tamı tamına 1200 ışık yılı mesafede olan Kepler-62e’nin enerjisini sağladığı cüce yıldızı Güneş’ten biraz daha soğuktur. Kepler 62-e kendi yıldızı etrafındaki turunu 122 günde tamamlıyor. Dünya benzerlik indeksi ise 0,83 olarak oranlanmıştır.

4. Kepler-442b

Bir kızıl cüce yıldızın çevresinde dönen Kepler-442b Dünya’dan %30 daha büyük, güneşinin küçük olmasına rağmen Dünya’ya oranla daha yakın bir mesafede turladığı için %40 daha fazla oranda ışık alıyor. Araştırmayı sürdüren gök bilimciler Kepler-442b’nin gaz bulutuyla yada buzla kaplı olmadığını aksine Dünya’mız gibi kayalık olabileceğini belirtiyor. Bu ötegezegenin Dünya benzerlik indeksi 0,84 olarak oranlanmıştır.

Kepler-442b Güneş benzeri yıldızların etrafında dönüyor ve bu yıldızlara olan uzaklıkları Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığından daha yakın, Kepler-442b ötegezegeninin Dünya’ya çok uzak olması daha detaylı araştırmaların yapılmasını bir haylı zorlaştırıyor. Kepler-442b’nin bize olan uzaklığı yaklaşık 1100 ışık yılı mesafesindedir. Sıvı halde su bulunma olasılığı ise astronomlara göre bir hayli yüksek.

3. Kepler-296e

Geldik Dünya’yamıza en çok benzeyen son 3 ötegezegene, Kepler-296e isminden de anlaşılacağı üzere yine Keplerin “Gezegen Avcısı” teleskobu tarafından keşfedilen ve yaşam ihtimalinin bir hayli kuvvetli olduğu ötegezegenlerden birisidir. Kendi kızıl cüce yıldızı etrafında tam bir tur dönüş süresi 34 gün sürmektedir. Yani 34 günde bir yıl geçmektedir. Bu ötegezegenin kendi yıldızına olan mesafesi, yaşanılabilir bölge içinde olduğundan yaşam ihtimali bir hayli kuvvetlidir. Yarı çapı Dünya’mızdan 1,5 kat daha büyüktür.

Gök bilimcilerin yaptığı araştırmalar sonucu yüzeyinin büyük bir bölümünün suyla kaplı olduğu düşünülüyor. Fakat bu suyun sıvı halde olup olmadığı bilinmiyor. Kepler-296e’nin yüzey sıcaklığı yaklaşık -29° derece civarlarında, yani bu demek oluyor ki eğer su varsa sıvı halde su bulmak mümkündür. Yüzeyini tıpkı Dünya’mızda olduğu gibi kayalıkların oluşturduğu astronomlar tarafından öngörülmektedir.

2. Gliese 667Cc

Gliese 667Cc’nin kütlesi yaklaşık olarak Dünya’nın kütlesinin 3,8 katı, yarı çapı ise Dünya’nın 1,5 katı civarındadır. Dünya’nın dışındaki ötegezegenler içinde en çok yaşamın olduğuna inanılan gezegendir. Yüzey sıcaklığı yaklaşık 14° derece civarlarında olan bu gezegenin iklimi yaşam için gayet elverişli durumda. Tüm bu oranlar düşünüldüğünde Gliese 667Cc’de sıvı halde suyun bulunması içten bile değil ki astronomlara göre yaşamın kaynağı su var. Dünya benzerlik indeksi 0,84 olarak oranlanmıştır.

Dünya’dan 22 ışık yılı uzaklıkta bir kızıl cüce yıldızın yörüngesinde dönmekte olan Gliese 667c, 4 ötegezegenden oluşan bir gezegen sisteminin içinde bulunuyor. Gliese 667Cc Dünya’mızın Güneş’ten aldığı ışık kadar kendi yıldızından ışık alıyor. Yaklaşık 28 günde bir turunu tamamladığı yıldızı, bizim yıldızımız olan Güneş’e göre daha soğuk ve üçlü yıldız sistemine dahil durumdadır. Yani eğer bu ötegezegende yaşıyor olsaydık, gökyüzüne baktığımızda üç tane güneş görüyor olurduk.

1. Kepler-438b

“Dünya’nın İkizi” evet 2015 yılında Nasa’nın “Gezegen Avcısı” lakaplı Kepler teleskobu aracılığı ile keşfedilen Kepler-438b Dünya’nın ikizi olarak anılıyor. Şüphesiz ki böyle anılmasında hiç bir sakınca yok, çünkü Kepler-438b Dünya’mıza çok benziyor. Çalgı takımyıldızında bulunan ve Dünya’mızdan yaklaşık 480 ışık yılı kadar uzak olan bu ötegezegen, Kepler-438 adlı bir kızıl cüce yıldızın yörüngesinde dönmektedir. Kepler-483b’nin gerek enerjisini sağladığı yıldızına uzaklığı olsun gerek gezegenin yapısı ve kütlesi olsun Dünya’mıza çok benzemektedir.

Dünya’dan yüzde olarak sadece %12 oranında daha geniş olan Kepler-438b yıldızına daha yakın döndüğü için Dünya’ya kıyasla %40 daha fazla ışık alıyor. Fakat bu kadar yakın olması çok sıcak anlamına gelmiyor çünkü, Kepler-438b’nin güneşi bizimkine oranla daha soğuk ve sönük durumdadır. Yinede Kepler-483b’nin yüzeyinin Dünya’mızdan daha sıcak olacağı öngörülmekte, ama bu sıcaklık farkı yaşam formuna etki edecek düzeyde değil. Kepler-438b cüce yıldızı etrafındaki tam turunu 35 günde tamamlamaktadır. Gezegende suyun sıvı halde bulunma ihtimali astronomlara göre çok yüksek. Ne yazık ki günümüz teknolojisinde oraya ulaşmak pek mümkün gözükmüyor çünkü, Kepler-438b bizden 480 ışık yılı mesafesi kadar uzak…

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir