Tarihteki En Büyük 10 İmparatorluk

Bu çok tartışmalı bir konu esasen, şimdi yapacağım sıralama sonrası bile neden bu imparatorluk 1. sırada değil, veya neden burada gibi eleştiriler olacaktır, doğal karşılıyorum. İmparatorlukların insan gücü, bilim ve teknoloji de bulunduğu nokta, ekonomisi gibi bir çok etmen sonucu oluşturulmuş bir listedir. Ayrıca güttüğü özgün ve başarılı politikalar ve efsanevi savaşlarda bu listede belirleyici unsur olmuştur.

10. Pers İmparatorluğu

Babil, Akadlar, Sümerler, İskitler, Mısırlılar… Pers İmparatorluğu bir çok farklı kültür ve dinden, aşiret ve krallıktan oluşan Orta Asya’yı o dönem birleştirmeyi başarmış ve büyük bir imparatorluk haline gelmiştir. İmparatorluk en güçlü döneminde 8 milyon km2 toprağa sahip olmuştur. İmparatorluk Asya, Afrika ve Avrupa kıtalarına yayılmıştı. Pers imparatorluğu ilk döneminde 3 ayrı isimle anılabilir.

Ahameniş İmparatorluğu (MÖ 550–MÖ 330), Birinci Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk.

Part İmparatorluğu (MÖ 247–MS 224), Helen ve İran kökenli halk ve imparatorlukları.

Sasani İmparatorluğu (MS 224–651), İkinci Pers İmparatorluğu veya Yeni Pers İmparatorluğu da denen imparatorluk.

İmparatorluk İslam Fethinden ve Mogol İstilasından sonra farklı ve küçük devletler olarak devam etmiştir.

9. Han Hanedanı

Han Hanedanı o dönem 40 milyon olan Çin’in yönetti. Liu klanı tarafından kurulan Han Hanedanı dünyadaki en büyük etnik grup olarak görülmektedir. Günümüzde Çinliler kendilerini Liu klanının onuruna Han insanı olarak tanımlarlar ve Han Ulusu olarak adlandırırlar.

8. Emeviler

Emeviler dört halife döneminden sonra kurulan Müslüman Arap devletidir. Emevi ailesi Mekke’den gelmiş olmasına rağmen devletin başkenti Şam olmuştur. Emevi devleti 5 milyon km2 toprak genişliğine ulaşmıştır. Emeviler Abbasiler tarafından yıkılmıştır. Emevi devleti yaklaşık olarak 34 milyon insanı yönetimi altında tutmuştur.

7. Bizans İmparatorluğu

Bizans İmparatorluğu veya diğer bir adıyla Doğu Roma İmparatorluğu’nun başkenti İstanbul’du. (Konstantinopolis) Bizans İmparatorluğunda Latince ve Yunanca konuşulurdu. Bizans imparatorluğu özellikle kültürel ve ekonomik açıdan dünyada etkili olmuştur. 29 Mayıs 1453 günü Fatih Sultan Mehmet tarafından Konstantinopolis alınmıştır. Bunun üzerine imparatorluk yıkılmış ve Konstantinopolis’in yeni sahibi Osmanlı Devleti ve şuan günümüzde Türkiye Cumhuriyeti olmuştur.

6. Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu

Fransa, Almanya, Kuzey İtalya ve Batı Polonyo’dan oluşan imparatorluk dönemin “süper gücü” olarak kayıtlara geçmiştir. İmparatorluk toprak ve nufüs bakımından küçük olsa da Avrupa’da çok güçlü ve etkili olmuştur. Halen bu imparatorluğun etkileri özellikle Orta Avrupa’da görülmektedir. Yüz ölçümleri en güçlü zamanlarında ancak 800. bin km2 ye ulaşmış olsa da güçlü bir imparatorluk olarak göze çarpıyor.

5. Rus İmparatorluğu

Çok büyük topraklara sahip olsalar da çok etkili olamamışlardır. Etkileri bölgesel olup, küresel olmamıştır. 22 milyon km2 toprağa ve 180 milyon nüfusa hükmeden Rus İmparatorluğu Mogol ve İngiliz imparatorluklarının ardından nüfus ve toprak bakımından en büyük 3. imparatorluk olarak göze çarpıyor.

4. Moğol İmparatorluğu

Cengiz Han ve Timuçin efsanesi herkes tarafından bilinir. Muazzam bir insan gücüne sahip olan Moğol imparatorluğu 34 milyon km2 toprağa yani o dönemde dünyanın %22 sine sahip oldular ve 100 milyonu aşkın insanı kontrol ettiler. Cengiz Han kısa süre de tüm Moğol kavimlerini birleştirdi ve böylece kısa sürede genişlediler. Psikolojik korkuyu da kullanarak Moğollar her yeri kısa sürede ele geçirmeyi başardılar. Ancak elde tutma konusunda başarılı olamadılar. Moğollar gerçekten korkusuz ve acımasız savaşçılardı ancak devlet yönetimi ve imparatorluk konusunda gerekli tecrübeye sahip değillerdi.

3. Osmanlı İmparatorluğu

Osmanlı İmparatorluğu çağ açıp çağ kapatan, başkenti İstanbul olan ancak Viyana kapılarına kadar dayanan bir dönem tüm dünyaya hükmetmiş büyük bir imparatorluktur. İmparatorluk devşirme sistemi sayesinde ve doğru politikalar ile istikrarı yakalamış ve iyi yönetilmiştir. Asker ve sivil yönetim arasındaki denge iyi kurulmuş ve her zaman yönetim güçlü kılınmıştır. Devletin o dönemdeki ismi “Devlet-i Aliyye-i Osmâniyye” idi. 1299 yılında Söğüt-Domaniç civarında Osman Gazi tarafından kurulmuş ve tam 623 yıl dünyanın en güçlü devleti olmuştur.

2. İngiliz İmparatorluğu

İngiliz İmparatorluğu; Birleşik Krallık tarafından yönetilen dominyonlar, sömürgeler, protektoralar, mandalar ve diğer bağımlı bölgelerden oluşan imparatorluktu. 16. ve 17. yüzyıllarda Birleşik Krallık tarafından kurulan deniz aşırı sömürgeler ve ticaret merkezleri olarak başlamıştır. İngiliz imparatorluğu çok etkili ve yaşadığı döneme damgasını vurmuş büyük bir imparatorluktur. İmparatorluk 33 milyon km2 toprağa sahip olmuş ve 500 milyon insanı yönetimi altında tutmayı başarmıştır. Temelleri İngiltere ve İskoçya olmak üzere iki ayrı krallık tarafından atılmıştır. İngilizler halen imparatorluklarının meyvelerini almaktadırlar, zira İngilizce dünya üzerinde en çok konuşulan ikinci dil konumundadır. Bunun yanı sıra bilim insanları en efektif dil olduğunu söylemekteler.

1. Roma İmparatorluğu

Hukuk, sanat, edebiyat ve mimarı açıdan tüm dünyayı etkilemiş, hatta günümüz toplumlarının temellerini atmış, en etkili imparatorluktur. İlk olarak ilahi krallar tarafından yönetilmiş, ardından cumhuriyeti benimsemiş ancak daha sonra İmparatorluk haline gelmiş ve Diktatörlük ile yönetilmiştir. Bir çok tarihçiye göre en büyük imparatorluktur, idari ve sosyal etkileri halen günümüzde dahi devam etmektedir.

Adil ve uzun ömürlü bir imparatorluk olmayı başarmışlar bununla kalmayıp bir çok alanda tüm dünyaya öncülük etmişlerdir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir